program.cs의 Main()에 코딩해 주면 될듯 하네요

int thisID = System.Diagnostics.Process.GetCurrentProcess().Id; // 현재 기동한 프로그램 id


//실행중인 프로그램중 현재 기동한 프로그램과 같은 프로그램들 수집
System.Diagnostics.Process[] p = System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName("프로그램명");

if (p.Length > 1)
{

    for (int i = 0; i < p.Length; i++)
   {
       if (p[i].Id != thisID) continue; // 프로그램명은 같은데 똑같은 친구가 있다면...

       p[i].Kill(); // 프로그램명도 같고 프로그램 id가 같으면 프로세서 kill 하여 중복 실행을 방지
    }

+ Recent posts